Banner NBL2

In deze snel veranderende wereld zijn nieuwe businessmodellen nodig. Waarom? Omdat traditionele businessmodellen steeds meer onder druk komen te staan. Kijk maar naar de retail. Daar zijn een aantal dominante en traditionele spelers weggevallen. Denk aan V&D.

Om te voorkomen dat jouw organisatie ‘de nieuwe V&D’ wordt, is van belang om het businessmodel van jouw organisatie onder de loep te nemen.

Maar, kritisch naar het businessmodel van je eigen organisatie kijken is nog best lastig. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar moet het ook fundamenteel anders? En hoe zit het met de blinde vlekken? Wellicht heb je wel wat denkrichtingen, maar zijn die in de praktijk lastig te delen met collega’s. En, als je die denkrichtingen wel gedeeld hebt, ben je dan in staat om hiermee aan de slag te gaan? Het echt concreet te maken? Zodat je kunt gaan implementeren? En bij voorkeur met je collega’s samen. Niet alleen. Het moet gezamenlijk gebeuren. Voor vernieuwing moet draagvlak zijn. Zowel binnen als buiten de organisatie.

Wil je echt werk maken van businessmodel innovatie? Schakel dan New Business Lab in. Wij begeleiden organisaties om tot nieuwe businessmodellen te komen. Waar intern en extern draagvlak voor is. Zonder dat het jaren duurt, de organisatie onnodig onder druk gezet wordt, of de investeringen niet te overzien zijn.

New Business Lab helpt organisaties nieuwe businessmodellen te ontwikkelen…

Publiek-private businessmodellen in het onderwijs

Het Nederlandse beroepsonderwijs is in transitie. Bedrijfsleven, onderwijs en overheden bundelen hun krachten via regionale samenwerkingsverbanden om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs (mbo en hbo-opleidingen) en de arbeidsmarkt te verbeteren. In een snel veranderende wereld zijn goed opgeleide medewerkers essentieel voor de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven.

Regionale samenwerkingsverbanden kennen een complex businessmodel. De initiatiefnemers komen namelijk uit verschillende werelden, hebben verschillende belangen, maar ook verschillende beelden bij de samenwerking. New Business Lab ondersteunt startende en ervaren samenwerkingsverbanden op het gebied van visievorming en businessmodel innovatie.

Nieuwe businessmodellen voor MKB

Het MKB is de motor achter de Nederlandse economie. Om ook in de toekomst deze motor te blijven is de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in het MKB cruciaal. In de maakindustrie speelt Smart Industry een belangrijke rol, terwijl dienstverlenende MBK-bedrijven geconfronteerd worden met verdere internationalisering, Big Data, Cyber Security en Software as a Service (SAAS).

Nieuwe businessmodellen in MKB vragen niet alleen om lef, maar vooral ook om de juiste skills en methodieken om tot nieuwe businessmodellen te komen. New Business Lab kan je hierbij helpen.

Jij trapt vast niet in de 3 meest voorkomende valkuilen bij het starten van een strategische samenwerking. Toch?

Bekijk de GRATIS 3-delige videoserie over publiek-private businessmodellen

Je ontvangt de eerste leervideo direct na aanmelding in je mailbox. De andere twee leervideo’s ontvang je enkele dagen later.